• آغاز معاملات آتی انرژی

  • گواهی ظرفیت برق تامین کننده نقدینگی نیروگاه ها

  • فروش32میلیون تن فرآورده نفتی در بورس انرژی ایران