ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارسبرش پنتان رینگ داخلی و بین الملل1399/12/101400/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا رافینیترینگ داخلی و بین الملل1399/12/101400/01/17 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت تولید نیروی برق سهند - نیروگاه سهندبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/12/101399/12/26 دریافت فایل برق
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارسگاز مایعرینگ داخلی و بین الملل1399/11/071399/12/10 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پتروشیمی بوشهرنیتروژن مايعرینگ داخلی و بین الملل1399/11/071399/11/18 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی تبریزبرش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9)رینگ داخلی و بین الملل1399/09/161399/11/06 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت تولید نیروی برق بیستون - نیروگاه بیستونبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/09/161399/10/13 دریافت فایل برق
شرکت تولید نیروی برق بیستون - نیروگاه اسلام آبادبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/09/161399/10/13 دریافت فایل برق
شرکت مولد برق يزد- نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه یزدبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/09/161399/10/02 دریافت فایل برق
شرکت پتروشیمی غدیرنیتروژن مایعرینگ داخلی و بین الملل1399/07/201399/09/25 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
برقشـرکـت بــرق منطقه¬ای گـیلان 1399/11/181399/12/03 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
ته مانده برج تقطیر (AR)شرکت پالایش نفت کرمانشاه1399/11/181399/12/02 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سنگین صادراتی (40،000 میلیارد ریال)شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند1399/11/181399/11/26 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سنگین صادراتی (20،000 میلیارد ریال)شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند1399/11/181399/11/26 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1399/11/181399/11/26 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران1399/06/181399/11/19 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر1399/09/081399/09/25 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولشرکت پتروشیمی بوشهر1399/09/181399/09/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی1399/09/081399/09/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سنگین صادراتیشرکت ملی نفت ایران1399/04/281399/05/21 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
1234


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/26 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه هریس دریافت فایل 1400/01/15
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه زاهدان دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه طرشت دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 3 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 1 بخش گاز نیروگاه هنگام دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت شیروان نیروگاه شیروان دریافت فایل 1399/05/28
نیروگاه جهرم نیروگاه جهرم دریافت فایل 1398/12/26
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه گهران دریافت فایل 1398/09/23
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه افق ماهشهر واحد 3 و 4 دریافت فایل 1398/03/11
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه ماهشهر واحدهای 1 و 2 دریافت فایل 1397/07/14