تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
995.608 میلیارد
تعداد کل معاملات 99
ارزش معاملات مازاد
111.855 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 5
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
35,000 تن
هر تن -100 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/18 13:00:00
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,500 تن
هر تن -180 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/18 13:30:00
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
30,000 تن
هر تن -150 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/18 14:00:00
نفتای کامل پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل
32,000 تن
هر تن -72.5 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/18 14:15:00
برش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل
500 تن
هر تن 360 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/19 12:20:00
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 430 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/19 12:30:00
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل (ATR-140)
10,000 تن
هر تن - پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/19 12:50:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی
2,100
1,000
1,900
هر كيلوگرم 87,454 ریال
271.107 میلیارد ريال
1399/12/13
10:15:00
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (شرکت ملی گاز ایران)
240,000
-
120,000
هر تن -180 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
25,169.138 میلیارد ريال
1399/12/16
14:00:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
540,000
210,000
450,000
هر ليتر 98,193 ریال
73.645 میلیارد ريال
1399/12/17
12:00:00
ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
270,000
30,000
300,000
هر ليتر 109,016 ریال
32.705 میلیارد ريال
1399/12/17
12:10:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
225
-
775
هر كيلوگرم 107,502 ریال
24.188 میلیارد ريال
1399/12/17
12:15:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
60,000
-
540,000
هر ليتر 104,554 ریال
6.273 میلیارد ريال
1399/12/17
12:30:00
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
1,000
-
3,000
هر كيلوگرم 86,170 ریال
86.17 میلیارد ريال
1399/12/18
10:30:00
نفتای سبک پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
75
-
4,925
هر كيلوگرم 101,982 ریال
7.649 میلیارد ريال
1399/12/18
10:35:00
آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
1,600
50
850
هر كيلوگرم 128,025 ریال
211.241 میلیارد ريال
1399/12/18
10:40:00
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
100
-
100
هر كيلوگرم 111,179 ریال
11.118 میلیارد ريال
1399/12/18
10:45:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
برش سنگین شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در رینگ داخلی
50 تن
-
-
-
- ريال
1399/12/18
10:00:00
برش سبک شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در رینگ داخلی
50 تن
-
-
-
- ريال
1399/12/18
10:05:00
نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
90 تن
270
90
هر كيلوگرم 34,360.8 ریال
3.092 میلیارد ريال
1399/12/18
10:10:00
نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی
150 تن
705
150
هر كيلوگرم 41,542.8 ریال
6.231 میلیارد ريال
1399/12/18
10:15:00
نیتروژن مایع پتروشیمی غدیر در رینگ داخلی
40 تن
180
40
هر كيلوگرم 27,839 ریال
1.114 میلیارد ريال
1399/12/18
10:20:00
برش سی7سی9 پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
125 تن
-
-
-
- ريال
1399/12/18
10:25:00
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
300 تن
300
300
هر كيلوگرم 83,372 ریال
25.012 میلیارد ريال
1399/12/18
10:50:00
برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی
575 تن
575
575
هر كيلوگرم 83,372 ریال
47.939 میلیارد ريال
1399/12/18
10:55:00
برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی
1,311 تن
1,311
1,311
هر كيلوگرم 83,372 ریال
109.301 میلیارد ريال
1399/12/18
11:00:00
برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
700 تن
700
700
هر كيلوگرم 83,372 ریال
58.36 میلیارد ريال
1399/12/18
11:05:00