اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) بشکه 40,000 - نسيهبانک ملت1399/12/1914:00:00 -
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) بشکه 40,000 - نسيهتأمين سرمايه نوين1399/12/1913:40:00 -
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) بشکه 40,000 - نسيهاقتصاد بیدار1399/12/1913:20:00 -
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) بشکه 40,000 - نسيهنگاه نوین1399/12/1913:00:00 -
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل (ATR-140) تن 10,000 - کشف پريميومبانک رفاه کارگران1399/12/1912:50:00 -
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) بشکه 40,000 - نسيهبانک تجارت1399/12/1912:40:00 -
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل تن 3,000 - نقديصبا تامين1399/12/1912:30:00 -
برش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل تن 500 500 نقديبانک تجارت1399/12/1912:20:00 -
نفتای کامل پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل تن 32,000 - کشف پريميوممبين سرمايه1399/12/1814:15:00 -
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 30,000 - کشف پريميومآفتاب درخشان خاورمیانه1399/12/1814:00:00 -
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 3,500 - کشف پريميوممفيد1399/12/1813:30:00 -
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 35,000 - کشف پريميومآراد ايرانيان1399/12/1813:00:00 -
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی تن 4,750 - سلفبانک صنعت و معدن1399/12/1811:20:00 -
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی تن 1,760 - نقديبانک ملي ايران1399/12/1811:15:00 -
برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی تن 700 - سلفصبا جهاد1399/12/1811:05:00 -
12