مشاهده اطلاعات نماد : میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله آماده عرضه
زمان باقی مانده مرحله 33: 18:23
نماد تجاری DCDPJCRBEX2000129
نام تولید کننده شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/24
نام تجاری کالا میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسيه
قیمت پایه 8510000.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 5957000.00
حداکثر قیمت مجاز 12765000.00
حداقل حجم خرید 2500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 2000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/12/19 10000 بشکه 9.49 میلیون
1399/12/19 2500 بشکه 9.49 میلیون
1399/12/19 2500 بشکه 9.49 میلیون
1399/12/19 25000 بشکه 9.49 میلیون
1399/11/15 50000 بشکه 7.98 میلیون
1399/11/15 20000 بشکه 7.98 میلیون