مشاهده اطلاعات نماد : نفتای کامل پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 30000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 13: 1610:-193259
نماد تجاری IFNLNPRBFL0000129
نام تولید کننده شركت پالايش نفت لاوان
محل تحویل فوب لاوان
تاریخ عرضه 1400/01/22
نام تجاری کالا نفتای کامل پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل
حجم عرضه 30000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -85.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -85085.00
حداکثر قیمت مجاز 84915.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 600
تعداد حجم قیمت
1 30000 -99
1 30000 -85
1 30000 -84.97
تعداد حجم قیمت
1 30000 -85
تاریخ حجم قیمت
1400/01/22 30000 -84.97
تاريخ حجم قيمت
1400/01/17 15000 تن -82.8
1400/01/16 32000 تن -86.76
1399/12/02 32000 تن -75.5
1399/11/19 32000 تن -78
1399/10/16 32000 تن -80.5
1399/09/24 32000 تن -78.49