مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پلاس پتروشیمی بوشهر در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 88
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 140: 16844:-2021328
نماد تجاری DPLBRCABEX0000124
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوشهر
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا پنتان پلاس پتروشیمی بوشهر در رینگ داخلی
حجم عرضه 88
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 98032.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 68623.00
حداکثر قیمت مجاز 980320.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 9
تعداد حجم قیمت
1 88 98032
تعداد حجم قیمت
1 88 98032
تاریخ حجم قیمت
1400/01/21 88 98,032
تاريخ حجم قيمت
1399/08/19 22 تن 71,741