مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی.عمده

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 143: 17173:-2060762
نماد تجاری DNPSRCRBEX0000124
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی.عمده
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسيه
قیمت پایه 95105.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 66574.00
حداکثر قیمت مجاز 951050.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2000 95105
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/03/27 3000 تن 43,530
1399/01/18 10000 تن 34,631
1398/04/23 7150 تن 46,262
1398/02/09 2650 تن 50,554
1398/01/17 2650 تن 46,754
1397/12/04 2650 تن 39,838
1397/11/16 2650 تن 36,791
1397/10/22 2650 تن 37,669
1397/10/03 2650 تن 37,344
1396/10/13 650 تن 19,507
123