مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 142: 17057:-2046856
نماد تجاری DSFSRCRBEX0000124
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده
حجم عرضه 2000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسيه
قیمت پایه 81902.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 57332.00
حداکثر قیمت مجاز 819020.00
حداقل حجم خرید 1000000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2000000 81902
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/03/27 5000000 ليتر 37,072
1399/01/18 5000000 ليتر 33,500
1398/04/23 9450000 ليتر 43,420
1398/02/09 3500000 ليتر 47,988
1398/01/17 3500000 ليتر 41,404
1397/12/04 3500000 ليتر 34,324
1397/11/16 3500000 ليتر 32,830
1397/10/22 3500000 ليتر 31,974
1397/10/03 3500000 ليتر 31,974
1397/05/08 2000000 ليتر 21,519
12345