مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 142: 17073:-2048798
نماد تجاری DPEPDFWB03M000201
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 560.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -559440.00
حداکثر قیمت مجاز 560560.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 10000 560
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد