مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 39: 4715:-565844
نماد تجاری DPEPKFWB01M000201
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 600.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -599400.00
حداکثر قیمت مجاز 600600.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 10000 535
تعداد حجم قیمت
1 10000 535
تاریخ حجم قیمت
1400/01/21 10000 535
تاريخ حجم قيمت
1399/11/20 25000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 560