مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 142: 17080:-2049632
نماد تجاری DSFTBCABEX0000128
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 101113.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 70780.00
حداکثر قیمت مجاز 1011130.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 600 101113
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/02/20 90 مترمكعب 14,040
1399/02/20 60 مترمكعب 14,040
1398/10/02 42 مترمكعب 50,114
1398/04/10 402 مترمكعب 45,229
1398/04/04 30 مترمكعب 45,229
1398/04/04 30 مترمكعب 45,229
1398/03/11 600 مترمكعب 47,058
1398/03/05 900 مترمكعب 47,058
1398/02/29 30 مترمكعب 47,988
1398/02/29 570 مترمكعب 47,988
12345...>>