مشاهده اطلاعات نماد : آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 14: 1717:-206076
نماد تجاری IIRSRCABEX0000129
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/22
نام تجاری کالا آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 480.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -479520.00
حداکثر قیمت مجاز 480480.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30
تعداد حجم قیمت
1 400 490.07
1 1000 485
تعداد حجم قیمت
1 1000 480
تاریخ حجم قیمت
1400/01/22 400 490.07
1400/01/22 600 تن 485
تاريخ حجم قيمت
1399/12/10 100 تن 505
1397/03/07 130 تن 680.18
1397/02/16 48 تن 606.29
1397/02/09 252 تن 606.29
1397/02/04 60 تن 606.29
1397/02/04 60 تن 606.29
1397/02/04 60 تن 606.29
1396/05/31 300 تن 448.81
1396/05/18 220 تن 450.77
1396/04/14 60 تن 439.35
12