مشاهده اطلاعات نماد : بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 142: 17076:-2049172
نماد تجاری DBLBACABEX0000124
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 111875.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 78313.00
حداکثر قیمت مجاز 1118750.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000 111875
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/11/26 1200 تن 108,853
1399/11/26 1275 تن 108,853
1399/11/25 25 تن 108,853
1399/11/25 500 تن 108,853
1399/08/21 1500 تن 81,165
1399/08/21 1500 تن 81,165
1399/08/10 500 تن 80,861
1399/08/10 500 تن 80,861
1399/07/13 1500 تن 65,835
1399/07/13 1500 تن 65,835
12345...>>