مشاهده اطلاعات نماد : رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 38: 4604:-552499
نماد تجاری IR2SBCABEX0000128
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی شیمی بافت
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 350.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -349650.00
حداکثر قیمت مجاز 350350.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 200
تعداد حجم قیمت
1 500 350
تعداد حجم قیمت
1 3000 350
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1400/01/15 500 تن 359
1399/12/26 500 تن 350
1399/12/26 500 تن 350
1399/12/25 500 تن 350
1399/12/25 500 تن 350
1399/12/05 500 تن 345
1399/12/05 1000 تن 345
1399/12/05 1000 تن 345
1399/12/05 500 تن 345
1399/12/03 500 تن 357
12345...>>