مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 87: 10491:-1258939
نماد تجاری DIRBACABEX0000122
نام تولید کننده شركت پالايش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/17
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 120931.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 84652.00
حداکثر قیمت مجاز 1209310.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 50 120931
1 75 120931
1 1000 120931
تعداد حجم قیمت
1 2000 120931
تاریخ حجم قیمت
1400/01/17 50 120,931
1400/01/17 1000 تن 120,931
1400/01/17 75 120,931
تاريخ حجم قيمت
1399/12/23 300 تن 128,025
1399/12/23 500 تن 128,025
1399/12/23 50 تن 128,025
1399/12/18 100 تن 128,025
1399/12/18 350 تن 128,025
1399/12/18 1000 تن 128,025
1399/12/18 50 تن 128,025
1399/12/18 100 تن 128,025
1399/12/18 50 تن 128,025
1399/12/11 500 تن 123,063
12345...>>