مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 400
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 87: 10440:-1252823
نماد تجاری DNLKSCABEX0991211
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/06
نام تجاری کالا نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
حجم عرضه 400
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 119454.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 83618.00
حداکثر قیمت مجاز 11945400.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 400 119454
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/11/27 500 تن 114,075
1399/09/12 25 تن 88,833
1399/06/11 3000 تن 66,059
1399/05/29 25 تن 64,213
1399/04/30 10000 تن 54,837
1398/09/18 2000 تن 50,217
1398/09/06 100 تن 50,217
1398/04/17 500 تن 48,190
1398/04/17 500 تن 48,190
1398/02/17 300 تن 50,554
12