مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1012
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 86: 10337:-1240447
نماد تجاری DPLPRCABEX0991211
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی پارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/06
نام تجاری کالا پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
حجم عرضه 1012
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 106885.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 74820.00
حداکثر قیمت مجاز 1068850.00
حداقل حجم خرید 88
حداقل خرید جهت کشف قیمت 44
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1012 106885
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/10/03 264 تن 88,034
1399/10/03 242 تن 88,034
1399/09/19 308 تن 81,218
1399/09/11 506 تن 79,287
1399/09/11 506 تن 79,287
1399/09/04 198 تن 76,350
1399/09/04 220 تن 76,350
1399/09/04 264 تن 76,350
1399/09/04 330 تن 76,350
1399/08/28 264 تن 75,301
12345...>>